Biuro KEB logo

usługi księgowe | doradztwo podatkowe
obsługa kadrowo-płacowa | rozliczenia z ZUS

CENNIK

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu świadczonych usług i jest każdorazowo uzgadniania z klientem przy podpisywaniu umowy. Przy ustaleniu wynagrodzenia bierzemy pod uwagę ilość dokumentów, ilość przedsiębiorców (wspólników), ilość pracowników i zleceniobiorców, formę prowadzenia księgowości, stopień trudności wynikający z operacji gospodarczych oraz indywidualne wymagania klienta.

Usługi o charakterze ciągłym kalkulowane są w oparciu o stawki ryczałtowe uzgodnione z klientem.

W ramach stawek ryczałtowych realizowane jest:

Minimalne stawki ryczałtowe wynoszą:

Zlecenia wykraczające poza zakres objęty opłatą ryczałtową są dodatkowo płatne, a ich wycena oparta jest o przewidywany czas pracy niezbędny do ich realizacji.